THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Phạm Minh Giản
Học vị/ Học hàmPhó Giáo sư - Tiến sĩ
PháiNam
Năm sinh16/4/1962
Đơn vịPhó Hiệu trưởng, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữC
Tin họcSoạn thảo văn bản
Thành tích55 bài báo, 12 kỷ yếu, 6 đề tài, 3 sách.

Lược xem: 2361

BÀI BÁO KHOA HỌC

Hồ Minh Quang (1), Phạm Minh Giản (2), "Phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên trường đại học theo chuẩn chức danh nghề nghiệp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 164 (1) , 2018, xx
Đặng Quốc Bảo (1), Phạm Minh Giản (2), Tăng Thái Thụy Ngân Tâm (3), "Hồ Chí Minh với cán bộ giáo dục", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 31 (4) , 2018, xx
Đặng Quốc Bảo (1), Phạm Minh Giản (2), "Quản lí minh triết và năng lực quản lí minh triết của cán bộ quản lí giáo dục", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 425 (3) , 2018, 10-12
Đặng Quốc Bảo (1), Phạm Minh Giản (2), Tăng Thái Thụy Ngân Tâm (3), "Bác Hồ với cán bộ giáo dục ", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 31 () , 2018, 3-6
Bạch Văn Nghĩa (1), Phạm Minh Giản (2), "Quản lý thiết bị dạy học ở Trường Đại học Đồng Tháp", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 179 (2) , 2018, 135-137
12345678910...

KỶ YẾU HỘI THẢO

Phạm Minh Giản (1), Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (2), "Bồi dưỡng giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục", Kỷ yếu HTKH Quốc gia Nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng nhà giáo theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2018, xx-xx
Phạm Minh Giản (1), Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (2), "Phát triển năng lực cán bộ quản lý trường học", Hội thảo hoạt động bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục khu vực đồng bằng sông Cửu Long (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2017, xx-xx
Phạm Minh Giản (1), Đặng Quốc Bảo (2), "Phát triển năng lực học tập cho cán bộ quản lý giáo dục dưới ánh sáng minh triết Hồ Chí Minh", Hội thảo Quốc tế Phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục: Xu hướng Việt Nam và thế giới (Học viện Quản lý Giáo dục), Số 9 () , 2016, xx-xx
Phạm Minh Giản (1), Phạm Hữu Ngãi (2), "Giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Trường Đại học Đồng Tháp với các sở giáo dục và đào tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long trong hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông", Hội thảo Chuẩn Hiệu trưởng và phát triển chương trình, tài liệu, tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông ( Chương trình ETEP - Bộ Giáo dục và Đào tạo), Số 11 () , 2016, xx-xx
Phạm Minh Giản (1), Đặng Thị Thu Liễu (2), "Đổi mới kiểm tra - đánh giá trong dạy học", Hội thảo khoa học Chương trình hành động của Trường Đại học Đồng Tháp góp phần thực hiện mục tiêu của Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 12 () , 2014, xx-xx
123

SÁCH, GIÁO TRÌNH

Đặng Quốc Bảo (1), Bùi Việt Phú (2), Phạm Minh Giản (3), Phạm Minh Xuân (4), "Đổi mới, cải cách giáo dục ở Việt Nam và nhân tố quản lý trong tiến trình đổi mới giáo dục", NXB Thông tin và Truyền thông, 220 (Trang), 2017
Đặng Quốc Bảo (1), Phạm Minh Giản (2), Phan Hồng Phúc (3), "Minh triết Hồ Chí Minh về giáo dục", NXB Giáo dục Việt Nam, 162 (Trang), 2015
Phạm Minh Giản (1), "Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên Trung học Phổ thông các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long ", NXB Giáo dục Việt Nam, 155 (Trang), 2012

ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Phạm Minh Giản (1), Phan Trọng Nam (2), Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (3), Phạm Hữu Ngãi (4), Huỳnh Thanh Hùng (5), Đặng Thị Thu Liễu (6), "Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường THPT vùng đồng bằng sông Cửu Long theo chuẩn hiệu trưởng", 2016-2017 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Nguyễn Văn Đệ (1), Phạm Minh Giản (2), Lê Kim Oanh (3), Đỗ Thị Hồng Hạnh (4), "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông tại tỉnh Đồng Tháp", 2012-2014 , cấp quản lí: Cấp Tỉnh. (Hoàn thành)
Phạm Minh Giản (1), Nguyễn Chí Gót (2), "Khảo sát thực trạng quản lý bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trung học phổ thông tỉnh Đồng Tháp", 2011-2011 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Phạm Minh Giản (1), "Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn hiện nay", 2011-2011 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Phạm Minh Giản (1), "Thực trạng và giải pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên Trung học Phổ thông tỉnh Đồng Tháp", 2004-2004 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
12

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ