THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Hà Danh Đức
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh09/8/1977
Đơn vịKhoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữC
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích12 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 236

BÀI BÁO KHOA HỌC

Ha Danh Duc (1), "Degradation of leaves and cellulose by bacillus subtilis CL3 and Pseudomonas acruginosa CL5 ISOLATED from left waste dumps in VietNam", Tạp chí Sinh học Viện HL KH&CN Việt Nam (ISSN:0866-7160), Vol 39 (4), 2017, xx-xx
Ha Danh Duc (1), Bui Minh Triet (2), "Biodegradation of anline by freely suspended and immobilized Pseudomonas moraviensis AN-5", Tạp chí Sinh học Viện HL KH&CN Việt Nam (ISSN:0866-7160), Vol 39 (3), 2017, xx-xx
Ha Danh Duc (1), "Degradation of chlorotoluenes by Comamonas testosterone KT5", Applied general topology (ISSN:1989-4147), Vol 60 (4), 2017, xx-x
Hà Danh Đức (1), Nguyễn Thị Kim Khánh (2), Bùi Minh Triết (3), "Ảnh hưởng của thuốc diệt cỏ đến số lượng vi khuẩn và thành phần hóa học của đất", Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng (ISSN:1859-1531), Số 9 (118) , 2017, xxx
Hà Danh Đức (1), "Sự phân hủy Chloroaniline bởi vi khuẩn Acinetobecter Baumannii GFJ1 trong môi trường nhiễm mặn", Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng (ISSN:1859-1531), Số 1 (98) , 2016, xx-xx
123

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Hà Danh Đức (1), "Phân lập các dòng vi sinh vật phân giải cellulose từ rác thải lá cây trong Trường Đại học Đồng Tháp", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ