THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Hà Danh Đức
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh09/8/1977
Đơn vịKhoa Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 173

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Thị Oanh (1), Phạm Văn Hiệp (2), Hà Danh Đức (3), Trần Ngọc Lân (4), "Dẫn liệu ban đầu về thành phần loài sâu mọt hại nông sản và thiên địch của chúng trong kho tại tỉnh Đồng Tháp", Tạp chí NN&PTNT (ISSN:1859-4581), Số 281 (1) , 2016, xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ