THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Thanh Hà
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh15/2/1978
Đơn vịPhòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữC - Tiếng Anh
Tin họcCao đẳng
Thành tích3 bài báo, 2 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 290

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Văn Xu (1), Nguyễn Thanh Hà (2), Trần Ngọc Thuận (3), "Dạy học áp dụng kỹ năng thuyết trình cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 0 (8) , 2017, xx
Nguyễn Văn Xu (1), Nguyễn Thanh Hà (2), "Quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh không chuyên ở Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 133 (9) , 2016, xx
Nguyễn Văn Xu (1), Nguyễn Quốc Tuấn (2), Nguyễn Thanh Hà (3), Phạm Trọng Nhân (4), "Biểu hiện văn hóa giao tiếp của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp qua lớp từ xưng hô", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 0 (9) , 2016, xx

KỶ YẾU HỘI THẢO

Nguyễn Văn Xu (1), Nguyễn Thanh Hà (2), Nguyễn Ngọc Hà (3), "Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực góp phần thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long", Hội thảo Đào tạo và phát triển nhân lực lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp cho khu vực Tây Nam Bộ (Trường Đại học Cần Thơ), Số 1 () , 2015, xx-xx
Nguyễn Thanh Hà (1), Huỳnh Tấn Thạch (2), "Một vài suy nghĩ về công tác nghiên cứu khoa học đối với giảng viên trẻ của Trường Đại học Đồng Tháp", Kỷ yếu Hội nghị Quá trình 38 năm hình thành ngành Sư phạm và 10 năm xây dựng, phát triển Trường Đại học Đồng Tháp (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 12 () , 2012, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Đỗ Thị Hồng Hạnh (1), Nguyễn Thanh Hà (2), "Đặc trưng thể loại truyền thuyết dân gian người Việt vùng Đồng bằng sông Cửu Long", 2014-2017 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ