THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Danh Trung
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh1985
Đơn vịPhòng Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1 - Tiếng Anh
Tin họcB
Thành tích5 bài báo, 9 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 923

BÀI BÁO KHOA HỌC

Danh Trung (1), "Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp trong giai đoạn hiện nay", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 3 (3) , 2017, 212-214,220
Danh Trung (1), "Ứng dụng mạng xã hội “facebook” để hỗ trợ và phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 131 (7) , 2016, 15-17
Phan Trọng Nam (1), Danh Trung (2), "Xây dựng câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học: Biện pháp phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên sư phạm Trường Đại học Đồng Tháp", (ISSN:), Số 3 (6) , 2016, 46-47
Phan Trọng Nam (1), Danh Trung (2), "Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên sư phạm – tiền đề nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giáo viên trung học phổ thông", Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662), Số 130 (7) , 2016, 24-26
Nguyễn Quí Kính (1), Danh Trung (2), "Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng viết đoạn văn kể chuyện cho học sinh lớp 4", Tạp chí Khoa học ĐH Trà Vinh (ISSN:1859-4816), Số 9 (6) , 2013, 72-79

KỶ YẾU HỘI THẢO

Danh Trung (1), "Thực trạng và một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác quản lý hồ sơ hoạt động KH&CN của các đơn vị", Đại hội đại biểu CĐCS Trường Đại học Đông Tháp lần thứ XIX nhiệm kỳ 2017 - 2022 (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 12 (0) , 2017, xx
Danh Trung (1), "Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên - Tiền đề nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giáo viên phổ thông", Kỷ yếu Hội thảo khoa học Nâng cao năng lực NCKH cho giáo viên trung học phổ thông vùng đồng bằng sông Cửu Long (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 3 () , 2016, 46-52
Danh Trung (1), "Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2014 - 2016", Hội thảo Khoa học Sinh viên và Cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc năm 2016 (Trường Đại học Sư phạm TPHCM), Số 10 () , 2016, 47-52
Danh Trung (1), "Năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp - Thực trạng và giải pháp", Xêmina Con đường tìm ý tưởng vàng cho nghiên cứu và kỹ thuật xây dựng thuyết minh đề tài (Đoàn Trường ĐH Đồng Tháp), Số 10 () , 2015, xx-xx
Danh Trung (1), "Thực trạng và một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác của Trợ lý Nghiên cứu khoa học", Kỷ yếu Hội thảo Nâng cao hiệu quả chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp (Công đoàn Cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2014, 111-113
12

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Phan Trọng Nam (1), Danh Trung (2), "Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh người Khmer trong các trường phổ thông dân tộc nội trú ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ