THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Võ Thị Kim Thảo
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh29/12/1969
Đơn vịTrung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữTiếng Anh
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích2 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 142

BÀI BÁO KHOA HỌC

Võ Thị Kim Thảo (1), Lê Thanh Thủy (2), "Phát triển kỹ năng đọcTiếng Anh cho sinh viên không chuyên tại Trường Đại học Đồng Tháp", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 160 (1) , 2018, 36-38
Võ Thị Kim Thảo (1), Huỳnh Sơn Lâm (2), "Biện pháp nâng cao kỹ năng đọc hiểu cho sinh viên năm thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Đồng Tháp", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 163 (2) , 2018, 38-40

KỶ YẾU HỘI THẢO

Huỳnh Cẩm Thảo Trang (1), Nguyễn Thanh Huy (2), Võ Thị Kim Thảo (3), "An investigation into consonant and vowel errors in Vietnamese students spoken English", The 9th depisa international conference developong professionalism through investigating practice (Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Pathom Rajabhat University, Thai Lan), Số 6 () , 2015, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ


xem thêm

xem thêm