THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Thị Song Thương
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNữ
Năm sinh28/12/1980
Đơn vịKhoa Văn hóa - Du lịch, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB
Tin họcB
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 155

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Thị Song Thương (1), "Giao thông của cư dân óc eo ở miền Tây Nam Bộ từ những thế kỷ đầu công nguyên", Nghiên cứu văn hóa (ISSN:0866-7667), Số 23 (3) , 2018, 8

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Nguyễn Thị Song Thương (1), "Giữ gìn và phát huy yếu tố truyền thống của lễ hội dân gian ở tỉnh Đồng Tháp", 2010-2018 , cấp quản lí: Cấp Nhà nước. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ