THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Nguyệt
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh19/01/1976
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích4 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 66

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Thị Thanh Nguyệt (1), Nguyễn Thảo Nhi (2), "Những nội dung cần thiết giúp phụ huynh chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 165 (2) , 2018, 1859-0810
Nguyễn Thị Thanh Nguyệt (1), "Thực trạng nhận thức đạo đức nghề nghiệp của giáo viên mầm non khu vực Đồng bằng sông Cửu Long", Технические науки (ISSN:2071-6168), Số 139 (0) , 2017, 1859-0810
Nguyễn Thị Thanh Nguyệt (1), Huỳnh Hoa Thoại (2), "Biện pháp tổ chức trò chơi dân gian nhằm hình thành tính sáng tạo cho trẻ mầm non", Dạy và học ngày nay (ISSN:1859-2694), Số 7 (0) , 2015, 1859-2694
Nguyễn Thị Thanh Nguyệt (1), "Một số phương pháp giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non", Dạy và học ngày nay (ISSN:1859-2694), Số 3 (0) , 2014, 1859-2694

KỶ YẾU HỘI THẢO

Trần Huỳnh Lê (1), Nguyễn Thị Thanh Nguyệt (2), "Những vấn đề cần quan tâm khi đào tạo hệ vừa làm vừa học liên thông theo học chế tín chỉ", Giải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo hệ vừa làm vừa học của các trường cao đẳng đại học (Viện NCGD Trường ĐHSP TPHCM), Số 12 () , 2013, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ