THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Vân
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh3/1/1981
Đơn vịKhoa SP Sử - Địa & GDCT, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 113

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Thị Thanh Vân (1), Võ Thị Kim Tuyền (2), Trần Lê Vĩnh (3), "Rèn luyện kỹ năng sử dụng bản đồ cho sinh viên ngành sư phạm Địa lý", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 165 () , 2018, xx-xx
Nguyễn Thị Thanh Vân (1), "Nâng cao năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh cho sinh viên sư phạm địa lý", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 166 () , 2018, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ