THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Thị Bộ
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh29/12/1964
Đơn vịKhoa SP Ngữ văn, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB
Tin họcA
Thành tích0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 84

BÀI BÁO KHOA HỌC


KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ