THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Trần Thanh Vân
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNữ
Năm sinh10/10/1980
Đơn vịKhoa SP Ngữ văn, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích3 bài báo, 2 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 211

BÀI BÁO KHOA HỌC

Trần Thanh Vân (1), "Sự khác biệt giữa người bán hàng là nam và người bán hàng là nữ trong việc sử dụng hành động dẫn nhập cuộc thoại mua bán ở chợ Đồng Tháp", Tạp chí Khoa học ĐH Vinh (ISSN:1859-2228), Số 2 (39) , 2010, xx-xx
Trần Thanh Vân (1), "Đặc điểm mặc cả của người mua là nam giới ở chợ Đồng Tháp", Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống (ISSN:0868-3409), Số 8 (178) , 2010, xx-xx
Trần Thanh Vân (1), "Chiến lược bán hàng ở chợ Đồng Tháp", Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống (ISSN:0868-3409), Số 1 (2) , 2007, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO

Trần Thanh Vân (1), Nguyễn Thị Kim Phượng (2), "Cấu trúc tham luận về giá trong hội thoại mua bán ở chợ Đồng Tháp", Kỷ yếu hội thảo Ngữ học toàn quốc Ngôn ngữ ở Việt Nam Hội nhập và phát triển tập 1 (NXB Dân Trí), Số 9 (0) , 2017, xx
Trần Thanh Vân (1), "Cấu trúc tham luận về giá trong hội thoại mua bán ở chợ Đồng Tháp", Kỷ yếu hội thảo Ngữ học toàn quốc Ngôn ngữ ở Việt Nam Hội nhập và phát triển tập 2 (NXB Dân Trí), Số 9 (0) , 2017, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Trần Thanh Vân (1), "Hành động từ chối trong giao tiếp của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Trần Thanh Vân (1), "Đặc điểm cặp thoại trong giao tiếp mua bán ở chợ Đồng Tháp", 2010-2011 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ