THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Thanh Tâm
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh6/20/1982
Đơn vịKhoa SP Sử - Địa & GDCT, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữTrình độ B
Tin họcSoạn thảo văn bản
Thành tích0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 74

BÀI BÁO KHOA HỌC


KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ