THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Thị Chính
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNữ
Năm sinh17/03/1969
Đơn vịKhoa SP Ngữ văn, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcA
Thành tích12 bài báo, 1 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 220

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Thị Chính (1), "Vẻ đẹp trí tuệ của thơ văn xuôi", Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655), Số 403 (1) , 2018, 93-95
Nguyễn Thị Chính (1), "Vẻ đẹp của lục bát tình đương đại", Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655), Số 407 (1) , 2018, 93-95
Nguyễn Thị Chính (1), "Thơ văn xuôi Việt Nam tiền hiện đại nhìn từ hệ hình tư duy", Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388), Số 2 (7) , 2017, 1-11
Nguyễn Thị Chính (1), "Khuynh hướng giấu tính nhạc trong thơ văn xuôi", Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655), Số 394 (4) , 2017, 87-89
Nguyễn Thị Chính (1), "Cái tôi hoài nghi, bất an trong thơ văn xuôi Việt Nam hiện đại", Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655), Số 395 (5) , 2017, 83-86
123

KỶ YẾU HỘI THẢO

Nguyễn Thị Chính (1), "Cái tôi “vô thức” trong thơ Việt Nam hiện đại chủ nghĩa", Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia (Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng ), Số 0 (0) , 2016, 36-48

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Nguyễn Thị Chính (1), "Lục bát trong nền thơ đương đại Việt Nam", 2011-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ