THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Trần Hoàng Anh
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh1980
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích12 bài báo, 2 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 171

BÀI BÁO KHOA HỌC

Trần Hoàng Anh (1), Nguyễn Thị Trang (2), "Sử dụng sơ đồ tư duy trong thiết kế bài tập dạy học các lớp từ có quan hệ về nghĩa cho học sinh tiểu học", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 167 (2) , 2018, 1859-0810
Trần Hoàng Anh (1), Nguyễn Thị Trang (2), "Xây dựng bài tập dạy từ trái nghĩa bằng các hình thức mới cho học sinh tiểu học trong môn tiếng Việt", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 166 (1) , 2018, 1859-0810
Trần Hoàng Anh (1), "Chuyển loại - một phương thức cấu tạo từ trong Tiếng Việt", Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội (ISSN:0866-3719), Số 6 (0) , 2015, 0866-7586
Trần Hoàng Anh (1), "Các lớp từ ngữ trong vốn từ nghề cá ở Đồng Tháp Mười", Tạp chí Ngôn ngữ (ISSN:0866-7519), Số 8 (226) , 2014, 0868-3409
Trần Hoàng Anh (1), "Lớp từ chỉ tên gọi cá ở Đồng Tháp Mười nhìn từ góc độ định danh", Tạp chí Ngôn ngữ (ISSN:0866-7519), Số 8 (303) , 2014, 0866-7519
123

KỶ YẾU HỘI THẢO

Đặng Thanh Hải (1), Trần Hoàng Anh (2), "Đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa biểu hiện qua nguồn gốc từ chỉ tên gọi tôm cá vùng đồng bằng sông Cửu Long", Kỷ yếu hội thảo Ngữ học toàn quốc Ngôn ngữ ở Việt Nam Hội nhập và phát triển tập 2 (NXB Dân Trí), Số 9 (0) , 2017, xx
Trần Hoàng Anh (1), "Chuyển loại các từ trong tiếng Việt ", Kỷ yếu hội thảo Ngữ học toàn quốc Ngôn ngữ ở Việt Nam Hội nhập và phát triển tập 1 (NXB Dân Trí), Số 9 (0) , 2017, xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Tên giảiNămĐơn vị cấp
Bằng khen - Giải Ba Giải thưởng Tài năng Khoa học Trẻ Việt Nam 2014Cấp Bộ

HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ