THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Trần Đức Hùng
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh4/15/1979
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcsoạn thảo văn bản
Thành tích4 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 62

BÀI BÁO KHOA HỌC

Trần Đức Hùng (1), Nguyễn Thị Anh Thi (2), Phạm Thị Thu Thảo (3), "Phương pháp sửa lỗi phát âm qua phân môn học vần cho học sinh lớp 1 ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 169 (2) , 2018, 1859-0810
Trần Đức Hùng (1), "Dấu ấn văn hóa của người Nam Bộ biểu hiện qua nhóm từ đánh giá sự vật (qua khảo sát thơ ca dân gian Nam Bộ)", Tạp chí Ngôn ngữ (ISSN:0866-7519), Số 8 (226) , 2014, 0868-3409
Trần Đức Hùng (1), "Lớp từ xưng hô trong thơ ca dân gian Nam Bộ", Văn hóa học (ISSN:1859-4859), Số 29220 (0) , 2013, 1859-3135
Trần Đức Hùng (1), "Cấu tạo của các từ đa tiết phương ngữ Nam Bộ trong ca dao - dân ca Nam Bộ", Nghiên cứu văn hóa (ISSN:0866-7667), Số 8 (190) , 2011, 0868-3409

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ