THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Huỳnh Lê Uyên Minh
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh15/02/1984
Đơn vịKhoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữA
Tin họcCử nhân
Thành tích5 bài báo, 1 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 310

BÀI BÁO KHOA HỌC

Huỳnh Lê Uyên Minh (1), "Vận dụng phép tách nhị phân divide-by-2 cho phân lớp đa lớp hỗ trợ việc nghiên cứu và giảng dạy môn học khai khoáng dữ liệu", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 167 (2) , 2018, xx-xx
Huỳnh Lê Uyên Minh (1), "Hệ thống hàm trong hỗ trợ việc dạy và thực hành giải thuật rừng ngẫu nhiên trong môn Khai khoáng dữ liệu", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 146 (1) , 2017, xx-xx
Huỳnh Lê Uyên Minh (1), "Xây dựng giải thuật RF-ODT-OVA cho phân lớp dữ liệu đa lớp", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 114 (1) , 2015, xx-xx
Huỳnh Lê Uyên Minh (1), "Tích hợp hàm trong ngôn ngữ R cho phân lớp dữ liệu với giải thuật SVM", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 125 (1) , 2015, xx-xx
Huỳnh Lê Uyên Minh (1), Nguyễn Thị Mỹ Dung (2), Trần Kim Hương (3), "Vấn đề việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên ngành Tin học ứng dụng khóa 2010, Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 17 (1) , 2015, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO

Huỳnh Lê Uyên Minh (1), "Ứng dụng phương pháp tách nhị phân divide-by-2 cho phân lớp đa lớp ", HN Nghiên cứu khoa học lần thứ 8 (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 4 (1) , 2017, 50

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Huỳnh Lê Uyên Minh (1), "Mở rộng giải thuật Rừng ngẫu nhiên xiên phân để phân lớp dữ liệu đa lớp ", 2012-2013 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ