THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Hồ
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh10/3/1984
Đơn vịKhoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcA
Thành tích2 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 103

BÀI BÁO KHOA HỌC

Đào Ngọc Hùng (1), Phan Văn Phú (2), Nguyễn Hồ (3), "Nghiên cứu điều kiện sinh khí hậu nhằm phát triển cây mắc ca ở Đắc Lắk", Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội (ISSN:0866-3719), Số 61 (4) , 2016, xx-xx
Nguyễn Hồ (1), Phạm Thế Hùng (2), Hồ Tôn Thiết (3), Nguyễn Huy (4), "Thành phần, chất lượng của quặng magnesit tại khu vực Kong Queng huyện Kong Chro, tỉnh Gia Lai", Tài nguyên & Môi trường Bộ TN&MT (ISSN:1859-1477), Số 22 (156) , 2012, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Nguyễn Hồ (1), "Nghiên cứu xây dựng hệ thống phân loại và bản đồ cảnh quan tỉnh Đồng Tháp (tỉ lệ 1:100.000) phục vụ mục đích phát triển bền vững lãnh thổ", 2009-2010 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ