THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Thị Kim Phúc
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh29/09/1982
Đơn vịKhoa SP Ngữ văn, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcA
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 92

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lê Thị Kim Phúc (1), "Biện pháp quản lý hoạt động học tập của sinh viên ngành sư phạm Ngữ văn ở Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 256 (0) , 2017, 255-258

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ