THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Phạm Thị Minh Hiếu
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh1/25/1982
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 57

BÀI BÁO KHOA HỌC

Phạm Thị Minh Hiếu (1), "Vẽ đẹp của tính giáo dục học sinh trong truyện đồng thoại của Võ Quang", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 2 () , 2018, 2354-0753
Phạm Thị Minh Hiếu (1), "Điểm nhìn trần thuật trong truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Huệ", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 3 (0) , 2013, 0866-7675

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ