THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Thị Phương Thảo
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh30/09/1986
Đơn vịKhoa Văn hóa - Du lịch, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữC1
Tin họcB
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 59

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Thị Phương Thảo (1), "Công nghệ điện toán đám mây với hoạt động thư viện", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 169 (2) , 2018, 44

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ