THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Thị Thanh Yến
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh28/01/1988
Đơn vịKhoa Văn hóa - Du lịch, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB
Tin họcB
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 121

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lê Thị Thanh Yến (1), "Bảo tồn và phát huy giá trị của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ ở nước ta hiện nay - Thực trạng và giải pháp", Tạp chí Khoa họcTrường ĐH Sài Gòn (ISSN:1859-3208), Số 33 (58) , 2017, 15

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ