THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Trần Mai Trâm
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh07/11/1986
Đơn vịKhoa Văn hóa - Du lịch, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữTOIEC
Tin họcA
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 100

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Trần Mai Trâm (1), "Giao thoa văn hóa Đông - Tây trong tập thơ "Nhật ký trong tù" của Hồ Chí Minh", Giáo dục nghệ thuật Trường ĐHSP nghệ thuật TW (ISSN:1859-4964), Số 24 () , 2018, 33

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ