THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Trần Thanh Thảo Uyên
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh14/03/1986
Đơn vịKhoa Văn hóa - Du lịch, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcA
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 108

BÀI BÁO KHOA HỌC

Trần Thanh Thảo Uyên (1), "Phát triển bền vững du lịch sinh thái đảo Phú Quốc", Du lịch Bộ VH, TT&DL (ISSN:0866-7373), Số 9 () , 2017, 8

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ