THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Trần Lê Nam
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh1983
Đơn vịKhoa Sư phạm Toán , Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữxx
Tin họcxx
Thành tích26 bài báo, 10 kỷ yếu, 7 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 191

BÀI BÁO KHOA HỌC

Trần Lê Nam (1), "Classification of µ- maximal spacelike affine translation surface in the Minkovski space in R31 with density ", Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100), Vol 3 (), 2018, xx
Trần Lê Nam (1), "Some results on curves in the plane with log-linear density", Asian-European Journal of Mathematics (ISSN:1793-7183), Vol 4 (), 2017, 00
Huynh Van Quoc An (1), Dang Van Cuong (2), Nguyen Thi My Duyen (3), Doan The Hieu (4), Trần Lê Nam (5), "On entire f-maximal graphs in the Lorentzian product G(n) x R-1", Journal of Geometry and Physics (ISSN:0393-0440), Vol 0 (), 2017, 00
Trần Lê Nam (1), Phan Thị Hiệp (2), "Định lý kiểu Berntein trong không gian Gauss", Tạp chí Khoa học ĐH Trà Vinh (ISSN:1859-4816), Số 24 (0) , 2016, 00
Trần Lê Nam (1), "Mặt tịnh tiến kiểu không gian f-cực đại trong không gian Lorentz - Minkowski", Khoa học & Giáo dục Trường ĐHSP Huế (ISSN:1859-1612), Số 3 (39) , 2016, 00
123456

KỶ YẾU HỘI THẢO

Trần Lê Nam (1), "Spacelike f-maximal translation surfaces in the lorentz- minkowski space", Dai-Hi-To (Viện Toán học - Viện Hàn Lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam), Vol 1 (), 2016, xx-xx
Trần Lê Nam (1), "Ứng dụng số phức trong việc giải hệ phương trình hai ẩn số và hình học phẳng", Hội thảo Toán học trung học phổ thông (Sở GD&ĐT Đồng Tháp), Số 1 () , 2016, xx-xx
Lê Xuân Trường (1), Lê Hoàng Mai (2), Võ Xuân Mai (3), Trần Lê Nam (4), "Một số biện pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho giáo viên giảng dạy Toán bậc trung học phổ thông tại tỉnh Đồng Tháp", Kỷ yếu Hội thảo khoa học Nâng cao năng lực NCKH cho giáo viên trung học phổ thông vùng đồng bằng sông Cửu Long (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2016, xx-xx
Trần Lê Nam (1), "The f-minimal submanifolds and a bernstein type theorem in the product space G2 x Rn", Hội nghị Đại số - Hình học - Tôpô (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội), Vol 1 (), 2015, xx-xx
Trần Lê Nam (1), "Định lý kiểu Bernstein trong không gian tích G^2 x R^n", Hội nghị NCKH Khoa Sư phạm Toán - Tin (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2015, xx-xx
12

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Trần Lê Nam (1), "Xây dựng một số mặt kiểu đồ thị f-cực tiểu, f-cực đại và thiết lập tính chất của chúng trong không gian với mật độ", 2018-2020 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Đang thực hiện)
Trần Lê Nam (1), "Khảo sát tính chất của đường và mặt trong không gian Minkowski với mật độ", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Trần Lê Nam (1), "Xây dựng định lí kiểu Berstein trong không gian với mật độ", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Trần Lê Nam (1), "Lý thuyết đường trên mặt phẳng với mật độ e^x ", 2012-2013 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Trần Lê Nam (1), "Xây dựng bài giảng môn hình học Affine và Euclid nhằm tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên theo tinh thần tín chỉ", 2010-2012 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
12

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Tên giảiNămĐơn vị cấp
Hướng dẫn Sinh viên đạt Giải Ba Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2010Cấp Bộ

HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ