THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Dương Hoàng
Học vị/ Học hàmPhó Giáo sư - Tiến sĩ
PháiNam
Năm sinh24/08/1958
Đơn vịKhoa Sư phạm Toán , Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữC
Tin họcSoạn thảo văn bản
Thành tích38 bài báo, 15 kỷ yếu, 3 đề tài, 3 sách.

Lược xem: 378

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Dương Hoàng (1), Nguyễn Tiến Trung (2), "Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng trong công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng các tạp chí chuyên ngành lĩnh vực khoa học giáo dục", Giáo dục và Xã hội HH các trường ĐH - CĐ NCL VN (ISSN:1859-3917), Số 0 () , 2018, 5-19
Nguyễn Dương Hoàng (1), Bùi Công Luận (2), "Dạy học hình học không gian 11 theo hướng phân hóa nội tại", Giáo dục và Xã hội HH các trường ĐH - CĐ NCL VN (ISSN:1859-3917), Số 0 (2) , 2018, 65-68
Nguyễn Dương Hoàng (1), Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (2), "Dạy hình học lớp 10 theo hướng tăng cường khai thác các yếu tố thực tiễn", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 173 (2) , 2018, xx-xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), Nguyễn Văn Hường (2), "Sử dụng mô hình, vật thật hỗ trợ hoạt động dạy học Toán lớp 2", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 0 () , 2017, xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Constructivist teaching in Vietnam mathematics classes: A case study of teachinh equations of straight lines in the plane (Geometry grade 10th-high school, Vietnam)", The European Journal of Education and Applied Psychology (ISSN:2310-5704), Vol 4 (), 2017, xx
12345678

KỶ YẾU HỘI THẢO

Nguyễn Dương Hoàng (1), "Liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ giữa Trường Đại học Đồng Tháp và Đại học Kinh tế Quốc dân để phát triển bền vững nguồn nhân lực có trình độ cao tại đồng bằng sông Cửu Long ", Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia đào tạo sau đại học trong điều kiện tự chủ và hội nhập quốc tế (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), Số 11 (0) , 2017, 393-398
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Dạy học khái niệm toán học ở trường trung học phổ thông dưới sự hỗ trợ của phần mềm Geometer’s Sketchpad", HN Nghiên cứu khoa học lần thứ 7 (Khoa SP Toán - Tin Trường Đại học Đồng Tháp), Số 4 () , 2016, xx-xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Tăng cường rèn luyện kỹ năng dạy học trong đào tạo giáo viên Toán phổ thông", HTKHQG Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên Toán phổ thông Việt Nam (Đại học Sư phạm Hà Nội), Số 5 () , 2015, xx-xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ Giáo dục Tiểu học tại Trường Đại học Đồng Tháp", HTKHQG Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Giáo dục Tiểu học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Số 0 () , 2015, xx-xx
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Đồng Tháp góp phần thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo", Kỷ yếu Hội thảo khoa học Chương trình hành động của Trường Đại học Đồng Tháp góp phần thực hiện mục tiêu của Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 12 () , 2014, xx-xx
123

SÁCH, GIÁO TRÌNH

Nguyễn Dương Hoàng (1), "Đổi mới quá trình dạy học môn Toán thông qua các chuyên đề dạy học", NXB Giáo dục Việt Nam, 200 (Trang), 2017
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Kiến thức chuẩn và nâng cao – Giải tích 12", NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 200 (Trang), 2009
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Kiến thức chuẩn và nâng cao – Hình học 12", NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 200 (Trang), 2008

ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Nguyễn Dương Hoàng (1), "Xây dựng chương trình cho các môn học thuộc bộ môn PPDH Toán trong chương trình liên thông Đại học sư phạm Toán", 2011-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Nghiên cứu biên soạn bài giảng “Phương pháp dạy học môn Toán” theo hướng bồi dưỡng phương pháp tự học, tự nghiên cứu", 2007-2008 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Xây dựng bộ đề trắc nghiệm cho một số học phần Toán thuộc chương trình CĐSP Toán", 2004-2004 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Tên giảiNămĐơn vị cấp
Hướng dẫn Sinh viên đạt Giải Khuyến khích Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2006Cấp Bộ
Hướng dẫn Sinh viên đạt Giải Khuyến khích Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2009Cấp Bộ

HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ