THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Xuân Trường
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh1958
Đơn vịKhoa Sư phạm Toán , Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữxx
Tin họcxx
Thành tích12 bài báo, 10 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 169

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lê Xuân Trường (1), "Một số hướng khai thác bài toán trong dạy học môn toán ở trường phổ thông", Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753), Số 424 () , 2018, xx
Lê Xuân Trường (1), "Một số biện pháp bồi dưỡng cho sinh viên sư phạm năng lực vận dụng lí thuyết hoạt động trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông", Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753), Số 408 () , 2017, 00
Lê Xuân Trường (1), "Một số biện pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo hướng tiếp cận năng lực thông qua dạy học môn Phương pháp dạy học toán tại Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 21 () , 2016, 00
Lê Xuân Trường (1), "Rèn luyện năng lực diễn đạt các dạng ngôn ngữ cho SV ngành SP Toán học thông qua dạy học phân môn PPDH Toán", Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753), Số 358 () , 2015, 00
Lê Xuân Trường (1), "Bồi dưỡng năng lực giải toán số học cho sinh viên thông qua dạy học môn số học ở trường sư phạm.", Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753), Số 326 () , 2014, 00
123

KỶ YẾU HỘI THẢO

Lê Xuân Trường (1), "Phát triển NLDH cho sinh viên ngành sư phạm Toán học áp dụng chương trình GDPT mới tại trường Đại học Đồng Tháp", Hội nghị NCKH Khoa Sư phạm Toán - Tin (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2017, xx-xx
Lê Xuân Trường (1), "Khai thác bài toán trong dạy học môn toán ở trường phổ thông theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới", Hội nghị NCKH Khoa Sư phạm Toán - Tin (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2017, xx-xx
Lê Xuân Trường (1), Lê Hoàng Mai (2), Võ Xuân Mai (3), Trần Lê Nam (4), "Một số biện pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho giáo viên giảng dạy Toán bậc trung học phổ thông tại tỉnh Đồng Tháp", Kỷ yếu Hội thảo khoa học Nâng cao năng lực NCKH cho giáo viên trung học phổ thông vùng đồng bằng sông Cửu Long (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2016, xx-xx
Lê Xuân Trường (1), "Một số biện pháp bồi dưỡng cho sinh viên năng lực tiếp cận lý thuyết hoạt động trong dạy học toán ở trường phổ thông", Hội nghị NCKH Khoa Sư phạm Toán - Tin (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2016, xx-xx
Lê Xuân Trường (1), "Một số biện pháp phát triên năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành SP Toán tại Trường ĐH Đồng Tháp", Kỷ yếu Hội thảo khoa học Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên toán phổ thông Việt Nam (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội), Số 1 () , 2015, xx-xx
12

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Lê Xuân Trường (1), "Bồi dưỡng năng lực giải toán cho sinh viên ngành sư phạm toán học trình độ cao đẳng qua dạy học môn học Số học", 2012-2013 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Lê Xuân Trường (1), "Đa dạng hóa các hình thức đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong quá trình giảng dạy phân môn Đại số sơ cấp và thực hành giải toán hệ Cao đẳng Sư phạm ", 2006-2007 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ