THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Phạm Thị Kim Châu
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNữ
Năm sinh8/3/1978
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữC
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích11 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 20

BÀI BÁO KHOA HỌC

Đào Tam (1), Phạm Thị Kim Châu (2), "Tri thức với vai trò định hướng và điều chỉnh hoạt động tính toán của học sinh tiểu học", Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662), Số 427 (1) , 2018, 2354-0753
Đào Tam (1), Phạm Thị Kim Châu (2), "Sử dụng biểu diễn trực quan hỗ trợ đánh giá năng lực tính toán của học sinh tiểu học", Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662), Số 128 (0) , 2016, 0868-3662
Phạm Xuân Chung (1), Phạm Thị Kim Châu (2), "Sử dụng tình huống thực tiễn hỗ trợ đánh giá năng lực tính toán của học sinh tiểu học", Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội (ISSN:0866-3719), Số 8 (0) , 2016, 0866-3719
Phạm Thị Kim Châu (1), "Chiến lược đặt câu hỏi hiệu quả trong đánh giá năng lực giải các bài Toán số học của học sinh Tiểu học", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 117 (0) , 2015, 1859-0810
Phạm Thị Kim Châu (1), "Cơ sở toán học của phép cộng hai số tự nhiệm trong phạm vi 10 ở Tiểu học", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 115 (0) , 2015, 1859-0810
123

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ