THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Dương Huy Cẩn
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh12/12/1958
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữA
Tin họcA
Thành tích3 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 1 sách.

Lược xem: 371

BÀI BÁO KHOA HỌC

Dương Huy Cẩn (1), Lê Duy Cường (2), "Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 30 () , 2018, 0866-7675
Dương Huy Cẩn (1), "Vận dụng lí thuyết đa trí tuệ tổ chức dạy học bài Tự nhiên – Xã hội bằng sơ đồ tư duy", Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662), Số 29 () , 2017, xx-xx
Dương Huy Cẩn (1), "Vận dụng lí thuyết dạy học theo góc trong các bài học môn Tự nhiên – Xã hội ở tiểu học", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 149 (1) , 2017, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH

Dương Huy Cẩn (1), Lê Duy Cường (2), "Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non: Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ", NXB Giáo dục Việt Nam, 127 (Trang), 2017

ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ