THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Dương Huy Cẩn
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh12/12/1958
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữA
Tin họcA
Thành tích0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 1 sách.

Lược xem: 344

BÀI BÁO KHOA HỌC


KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH

Dương Huy Cẩn (1), Lê Duy Cường (2), "Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non: Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ", NXB Giáo dục Việt Nam, 127 (Trang), 2017

ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ


xem thêm

xem thêm