THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Dương Huy Cẩn
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh12/12/1958
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữA
Tin họcA
Thành tích31 bài báo, 0 kỷ yếu, 3 đề tài, 1 sách.

Lược xem: 552

BÀI BÁO KHOA HỌC

Dương Huy Cẩn (1), Lê Duy Cường (2), "Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 30 () , 2018, 0866-7675
Dương Huy Cẩn (1), "Vận dụng lí thuyết đa trí tuệ tổ chức dạy học bài Tự nhiên – Xã hội bằng sơ đồ tư duy", Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662), Số 29 () , 2017, xx-xx
Dương Huy Cẩn (1), "Vận dụng lí thuyết dạy học theo góc trong các bài học môn Tự nhiên – Xã hội ở tiểu học", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 149 (1) , 2017, xx-xx
Dương Huy Cẩn (1), Lê Hồng Cẩm Tú (2), "Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non, Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 25 (0) , 2017, 0866-7675
Dương Huy Cẩn (1), Võ Thị Bích Vân (2), "Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non thông qua hoạt động thực tiễn", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 0 (0) , 2017, 1859-3917
1234567

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH

Dương Huy Cẩn (1), Lê Duy Cường (2), "Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non: Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ", NXB Giáo dục Việt Nam, 127 (Trang), 2017

ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Dương Huy Cẩn (1), "Xây dựng một số nội dung giáo dục môi trường tích hợp trong dạy học Hoá học lớp 8 ở trường Trung học cơ sở – HH 02 / 05.", 2004-2005 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Lý Huy Hoàng (1), Dương Huy Cẩn (2), "Tìm hiểu các loại bài tập trong sách giáo khoa Hóa học 8 – HH19/05", 2004-2005 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Dương Huy Cẩn (1), "Chương trình và sách giáo khoa môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3 trong chương trình Tiểu học sau năm 2000 – TH 15/04.", 2003-2004 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ