THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Bùi Văn Thắng
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh18/8/1981
Đơn vịKhoa SP Lý - Hóa - Sinh, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữC
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích8 bài báo, 0 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 844

BÀI BÁO KHOA HỌC

Bùi Văn Thắng (1), Nguyễn Minh Thảo (2), Trần Thị Xuân Mai (3), Lê Thanh Châu (4), "Điều chế vật liệu La/Fe-Bentonite và ứng dụng xử lý xanh methylene trong nước", Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một (ISSN:1859-4433), Số 3 (38) , 2018, 3-11
Bùi Văn Thắng (1), Lê Văn Tài (2), Đường Thanh Luận (3), "Nghiên cứu đề chế vật liệu bentonit lai vô cơ - hữu cơ và ứng dụng xử lý xanh methylen và phosphat trong nước", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 31 (4) , 2018, 79-86
Bùi Văn Thắng (1), Trần Thị Xuân Mai (2), "Khảo sát hấp phụ p-nitrophenol tren cetyl trimetylamoni bromua biến tính bentoit", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Nai (ISSN:2354-1482), Số 4 () , 2017, xx
Bùi Văn Thắng (1), "Nghiên cứu điều chế và đặc trưng cấu trúc của vật liệu bentonit biến tính nhôm", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 7 () , 2014, 24-30
Bùi Văn Thắng (1), Lê Bá Thuận (2), "Nghiên cứu điều chế, tính chất của vật liệu La/Al chống bentonit và ứng dụng hấp thụ phốt phát trong nước Phần II. Khảo sát hấp phụ phốt phát", Tạp chí Hóa học Viện HL KH&CN VN (ISSN:0866-7144), Số 3 (49) , 2011, xx
12

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Bùi Văn Thắng (1), "Nghiên cứu quá trình tổng hợp vật liệu zeolit biến tính MnO2 từ tro bay và ứng dụng xử lý asen trong nước ngầm", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Bùi Văn Thắng (1), "Làm giàu metyleugenol từ tinh dầu hương nhu (ocimum gratissmum) và khảo sát hoạt tính sinh học", 2011-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Trần Quốc Trị (1), Bùi Văn Thắng (2), "Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Bentonite biến tính, ứng dụng hấp phụ Phôtpho trong nước", 2009-2010 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ


xem thêm

xem thêm