THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Bùi Văn Thắng
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh18/8/1981
Đơn vịKhoa SP Lý - Hóa - Sinh, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữC
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích5 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 437

BÀI BÁO KHOA HỌC

Bùi Văn Thắng (1), Trần Thị Xuân Mai (2), "Khảo sát hấp phụ p-nitrophenol tren cetyl trimetylamoni bromua biến tính bentoit", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Nai (ISSN:2354-1482), Số 4 () , 2017, xx
Bùi Văn Thắng (1), Lê Bá Thuận (2), "Nghiên cứu điều chế, tính chất của vật liệu La/Al chống bentonit và ứng dụng hấp thụ phốt phát trong nước Phần II. Khảo sát hấp phụ phốt phát", Tạp chí Hóa học Viện HL KH&CN VN (ISSN:0866-7144), Số 3 (49) , 2011, xx
Bùi Văn Thắng (1), Trần Văn Quy (2), Lê Bá Thuận (3), Trần Văn Sơn (4), Thân Văn Liên (5), "Nghiên cứu điều chế vật liệu bentonit biến tính lantan ứng dụng xử lý phốtpho trong môi trường nước", Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội (ISSN:0866-8612), Số 5 (26) , 2010, xx
Bùi Văn Thắng (1), Nguyễn Mạnh Trường (2), Lê Bá Thuận (3), Trần Văn Sơn (4), Thân Văn Liên (5), "Nghiên cứu hấp phụ phốtpho trong dung dịch nước bằng vật liệu bentonit biến tính lantan", Tạp chí Hóa học Viện HL KH&CN VN (ISSN:0866-7144), Số 4 (48) , 2010, xx
Bùi Văn Thắng (1), Lê Bá Thuận (2), Trần Văn Sơn (3), "Nghiên cứu công nghệ xử lý phú dưỡng nước hồ Hoàn Kiếm bằng vật liệu bentonit biến tính lantan", Tạp chí Hóa học Viện HL KH&CN VN (ISSN:0866-7144), Số 4 (48) , 2010, xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ


xem thêm

xem thêm