THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Bùi Văn Thắng
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh18/8/1981
Đơn vịKhoa SP Hóa - Sinh - KTNN, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữC
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 253

BÀI BÁO KHOA HỌC


KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ