THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Đặng Kim Tại
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNữ
Năm sinh16/03/1981
Đơn vịKhoa SP Lý - Hóa - Sinh, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 155

BÀI BÁO KHOA HỌC

Đặng Kim Tại (1), "Áp dụng quy tắc đương lượng để giải bài tập hóa học phân tích định lượng nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 165 () , 2018, 1-10

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Đặng Kim Tại (1), "Xác định tỉ lệ đồng vị 87Sr/86Sr và một số kim loại nặng trong gạo", 2011-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ