THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Thị Thanh Xuân
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh01/07/1972
Đơn vịKhoa SP Lý - Hóa - Sinh, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcA
Thành tích2 bài báo, 0 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 135

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Minh Thảo (1), Lê Thị Thanh Xuân (2), Lý Huy Hoàng (3), "Sử dụng phần mềm Gaussian 09W và Gausview 5.0 xác định sản phẩm chính trong phản ứng cộng của Hydrocacbon không no", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 114 () , 2015, xx-xx
Nguyễn Minh Thảo (1), Lê Thị Thanh Xuân (2), Lý Huy Hoàng (3), "Sử dụng phần mềm Hyperchem 8.0.10 so sánh độ bền giữa các đồng phân hữu cơ", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 109 () , 2014, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Lê Thị Thanh Xuân (1), "Nghiên cứu tổng hợp một số chất lỏng ion dùng để tách chiết omega 3-6-9 trong mỡ cá basa ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long", 2017-2019 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Lê Thị Thanh Xuân (1), "Khảo sát thành phần hoá học trong trái khổ qua (mướp đắng) thuộc họ bầu bí trên địa bàn thành phố Cao Lãnh", 2010-2011 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ