THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Hồ Sỹ Thắng
Học vị/ Học hàmPhó Giáo sư - Tiến sĩ
PháiNam
Năm sinh30/4/1975
Đơn vịPhòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữC
Tin họcSoạn thảo văn bản
Thành tích18 bài báo, 5 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 387

BÀI BÁO KHOA HỌC

Hau Van Duong (1), Trang Thi The Chau (2), Nhan Thi Thanh Dang (3), Duc Van Nguyen (4), Son Lam Le (5), Hồ Sỹ Thắng (6), Tuyen Phi Vu (7), Thi Thi Van Tran (8), Thanh Dinh Nguyen (9), "Self- aggregation of water- dispersible nanocollagen helices", Biomaterials Science (ISSN:2047-4830), Số 27 (3) , 2018, xxx
Phạm Đình Vũ (1), Hồ Sỹ Thắng (2), "Tính chất hóa lý của Mangan oxide có cấu trúc Nano được điều chế bằng phương pháp thủy nhiệt", Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam (ISSN:0866-7411), Số 1 (6) , 2017, xx-xx
Hồ Sỹ Thắng (1), Phạm Đình Vũ (2), "Biến tính Diatomit bằng oxit mangan và ứng dụng hấp thụ ion Cu (II) trong môi trường nước", Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học (ISSN:0868-3224), Số 4 (22) , 2017, xx-xx
Hồ Sỹ Thắng (1), "Nghiên cứu xử lý các chất ô nhiễm trong nước thải nông nghiệp của tro trấu biến tính Acid Citric", Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học (ISSN:0868-3224), Số 3 (22) , 2017, xx-xx
Hồ Sỹ Thắng (1), "Hấp phụ các chất ô nhiễm trong môi trường nước bằng bã tro trấu biến tính Acid Citric", Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học (ISSN:0868-3224), Số 2 (22) , 2017, xx-xx
1234

KỶ YẾU HỘI THẢO

Nguyễn Thị Quế Trân (1), Ngô Thị Phước An (2), Huỳnh Thị Thanh Trúc (3), Phạm Minh Xuân (4), Hồ Sỹ Thắng (5), Nguyễn Minh Thảo (6), "Nghiên cứu xử lý nước bằng vật liệu tro trấu biến tính acid citric", Kỷ yếu HTKH (lần thứ 1), Khoa SP Hóa - Sinh - KTNN, Trường Đại học Đồng Tháp (Khoa SP Hóa - Sinh - KTNN), Số 1 () , 2018, xx-xx
Hồ Sỹ Thắng (1), "Direct Hydrothermal Synthesis of Mesoporous Sn-SBA-16 Materials Under Weak Acidic Conditions", International scientific conference on "chemistry for development and integration (Các cơ sở giáo dục), Vol 0 (), 2008, xx-xx
Hồ Sỹ Thắng (1), "Đổi mới phương pháp đào tạo sinh viên sư phạm hóa học ở trường ĐHSP Đồng Tháp", Đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng hóa học ở các trường đại học, cao đẳng (Các cơ sở giáo dục), Số 0 () , 2008, xx-xx
Hồ Sỹ Thắng (1), "Tổng hợp TiO2 anatat kích thước nano bằng phương pháp siêu âm hóa học", Hội nghị xúc tác và hấp thụ toàn quốc lần thứ IV (Các cơ sở giáo dục), Số 0 () , 2007, xx-xx
Hồ Sỹ Thắng (1), "Tổng hợp TiO2 anatat kích thước nano trong môi trường kiềm có sự hỗ trợ bằng vi sóng và sóng siêu âm", Hội nghị khoa học lần thứ 20, kỷ niệm 50 năm thành lập trường ĐHBK Hà Nội (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội), Số 0 () , 2006, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Hồ Sỹ Thắng (1), "Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ than bùn để xử lý nước thải ao nuôi cá tra. ", 2017-2019 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Hồ Sỹ Thắng (1), "Nghiên cứu tổng hợp SiO2 và hệ vật liệu xúc tác SBA – 16 từ trấu", 2009-2011 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
Hồ Sỹ Thắng (1), "Tổng hợp TiO2 kích thước nano bằng phương pháp siêu âm và ứng dụng của vật liệu này trong xúc tác bảo vệ môi trường ", 2008-2009 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ