THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Hồ Sỹ Thắng
Học vị/ Học hàmPhó Giáo sư - Tiến sĩ
PháiNam
Năm sinh30/4/1975
Đơn vịKhoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữC
Tin họcSoạn thảo văn bản
Thành tích2 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 295

BÀI BÁO KHOA HỌC

Hau Van Duong (1), Trang Thi The Chau (2), Nhan Thi Thanh Dang (3), Duc Van Nguyen (4), Son Lam Le (5), Hồ Sỹ Thắng (6), Tuyen Phi Vu (7), Thi Thi Van Tran (8), Thanh Dinh Nguyen (9), "Self- aggregation of water- dispersible nanocollagen helices", Biomaterials Science (ISSN:2047-4830), Số 27 (3) , 2018, xxx
Hồ Sỹ Thắng (1), Nguyễn Khoái (2), Đinh Quang Khiếu (3), "Tổng hợp TiO2 kích thước nano trong môi trường kiềm có sự hỗ trợ bằng vi sóng", Hóa học & Ứng dụng (ISSN:0866-7004), Số 59 (11) , 2006, 75-80

KỶ YẾU HỘI THẢO

Nguyễn Thị Quế Trân (1), Ngô Thị Phước An (2), Huỳnh Thị Thanh Trúc (3), Phạm Minh Xuân (4), Hồ Sỹ Thắng (5), Nguyễn Minh Thảo (6), "Nghiên cứu xử lý nước bằng vật liệu tro trấu biến tính acid citric", Kỷ yếu HTKH (lần thứ 1), Khoa SP Hóa - Sinh - KTNN, Trường Đại học Đồng Tháp (Khoa SP Hóa - Sinh - KTNN), Số 1 () , 2018, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ