THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Hồ Sỹ Thắng
Học vị/ Học hàmPhó Giáo sư - Tiến sĩ
PháiNam
Năm sinh30/4/1975
Đơn vịKhoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữC
Tin họcSoạn thảo văn bản
Thành tích0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 215

BÀI BÁO KHOA HỌC


KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ