THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Hồ Sỹ Linh
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh05/05/1981
Đơn vịKhoa SP Lý - Hóa - Sinh, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích11 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 221

BÀI BÁO KHOA HỌC

Hồ Sỹ Linh (1), Phan Thị Ngọc Linh (2), Nguyễn Thị Yến Ngân (3), "Xây dựng hệ thống bài tập hợp chất ít tan (kết tủa) dùng bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học ở trường THPT chuyên", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 163 (2) , 2018, xx-xx
Hồ Sỹ Linh (1), Phan Thị Ngọc Linh (2), Nguyễn Thị Yến Ngân (3), "Xây dựng hệ thống bài tập hợp chất ít tan (kết tủa) dùng bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học ở trường trung học phổ thông chuyên", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 163 (2) , 2018, 1-5
Hồ Sỹ Linh (1), Hoàng Thị Thùy Dương (2), "Phát triển tư duy phân tích cho học sinh thông qua phương pháp đường chéo trong hóa học", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 160 (1) , 2018, 1-5
Hồ Sỹ Linh (1), Hoàng Thị Thùy Dương (2), "Phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua việc mở rộng phương pháp trung bình áp dụng trong hóa học", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 156 (1) , 2017, 1-5
Hoàng Thị Thùy Dương (1), Hồ Sỹ Linh (2), "Một số vấn đề hóa học phân tích định tính (tách, tinh chế, nhận biết) ở trường phổ thông", Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753), Số 337 (1) , 2014, xx-xx
123

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Tên giảiNămĐơn vị cấp
Hướng dẫn Sinh viên đạt Giải Khuyến khích Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2008Cấp Bộ

HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ