THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Trương Tấn Đạt
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh17/9/1981
Đơn vịPhòng Tổ chức cán bộ và Công tác Đảng, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1 - Tiếng Anh
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích10 bài báo, 6 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 180

BÀI BÁO KHOA HỌC

Trương Tấn Đạt (1), Trần Thụy Như Phượng (2), "Thực trạng đào tạo giáo viên Trung học Phổ thông của vùng đồng bằng sông Cửu Long", Tạp chí Quản lý giáo dục (ISSN:1859-2910), Số 11 (0) , 2017, xx
Trương Tấn Đạt (1), Phạm Xuân Viễn (2), "Phát huy vai trò của Hiệu trưởng trường phổ thông trong hoạt động quản lý nhân sự và phát triển đội ngũ giáo viên", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 80 (11) , 2017, xx
Trương Tấn Đạt (1), "Định hướng khung năng lực trong đào tạo giáo viên trung học phổ thông", Tạp chí Quản lý giáo dục (ISSN:1859-2910), Số 0 (11) , 2016, xx
Trương Tấn Đạt (1), "Kinh nghiệm đào tạo giáo viên phổ thông của một số quốc gia ở Châu Á", (ISSN:), Số 387 (8) , 2016, xx-xx
Trương Tấn Đạt (1), "Kinh nghiệm quốc tế về đào tạo giáo viên phổ thông ở một số nước trên thế giới", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 8 () , 2015, xx-xx
12

KỶ YẾU HỘI THẢO

Trương Tấn Đạt (1), "Development of module of "teaching experiential activity" in training program for upper secondary teachers to meet rennewal requirement of current education", Proceedings of international conference teachers' and educational administrators' competence in the context of globalisation (NXB ĐH QG Hà Nội), Vol 11 (0), 2017, xx
Trương Tấn Đạt (1), "Phát triển năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế", Hội thảo Chuẩn Hiệu trưởng và phát triển chương trình, tài liệu, tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông ( Chương trình ETEP - Bộ Giáo dục và Đào tạo), Số 11 () , 2016, xx-xx
Nguyễn Hoàng Minh Trí (1), Trương Tấn Đạt (2), "Hoạt động tiếp sức mùa thi và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, ánh sáng văn hóa hè", HN Tổng kết 15 năm phong trào thanh niên tình nguyện tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2000 - 2014 (Tỉnh Đoàn Đồng Tháp), Số 2 () , 2015, xx-xx
Trương Tấn Đạt (1), Nguyễn Hoàng Minh Trí (2), ""Sinh viên 5 tốt" hình mẫu của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp trong thời kỳ hội nhập", Xuân Ất Mùi 2015 (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 2 () , 2015, xx-xx
Trương Tấn Đạt (1), Nguyễn Hoàng Minh Trí (2), "Vài nét nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên giai đoạn 2010 - 2015", Hội nghị Điển hình tiên tiến Trường Đại học Đồng Tháp năm 2015 (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 3 () , 2015, xx-xx
12

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Trương Tấn Đạt (1), "Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên sư phạm Trường Đại học Đồng Tháp", 2011-2011 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Trương Tấn Đạt (1), "Rèn luyện cho học sinh lớp 9 năng lực giải bài tập toán hình học lớp 9 theo chương trình SGK hiện hành", 2007-2007 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ