THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Thành Nghĩa
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh16/01/1971
Đơn vịPhòng Tổ chức cán bộ và Công tác Đảng, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích4 bài báo, 2 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 92

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Thành Nghĩa (1), Nguyễn Trung Hiếu (2), "Định lí điểm bất động cho ánh xạ hầu co-( \psi, \phi ) tổng quát trong không gian b-mêtric", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 14 () , 2015, 00
Nguyễn Thành Nghĩa (1), Nguyễn Trung Hiếu (2), Võ Đức Thịnh (3), "Định lý điểm bất động cho ánh xạ co phi tuyến suy rộng trong không gian S-mêtric", Tạp chí Khoa học Đại học An Giang (ISSN:0866-8086), Số 3 () , 2014, 00
Huỳnh Ngọc Cảm (1), Nguyễn Thành Nghĩa (2), Võ Đức Thịnh (3), "Tập đóng suy rộng và tập mở suy rộng trong không gian tôpô", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 3 () , 2013, 00
Nguyễn Thành Nghĩa (1), "Những sai sót thường gặp khi tìm nghiệm riêng của phương trình vi phân tuyến tính không thuần nhất của sinh viên trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 0 () , 2012, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO

Lâm Quốc Anh (1), Nguyen Van Hung (2), Nguyen Thanh Nghia (3), V. M. Tam (4), "Painleve-Kuratowski convergence ò the solution sets for generalized vector quasiequilibrium problems", Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học (Viện Toán học - Viện Hàn Lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam), Vol 1 (), 2016, xx-xx
Nguyễn Văn Dũng (1), Nguyễn Thành Nghĩa (2), "Thực trạng việc nâng cao hiệu quả chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, giảng viên Khoa Sư phạm Toán - Tin, Trường Đại học Đồng Tháp ", Nâng cao hiệu quả chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp (Công đoàn Cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2014, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Nguyễn Thành Nghĩa (1), "Định lí điểm bất động cho ánh xạ hầu (φ,ψ)-co tổng quát trên không gian kiểu-mêtric thứ tự.", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Thành Nghĩa (1), "Định lý điểm bất động cho ánh xạ co phi tuyến suy rộng trong không gian S-mêtric đầy đủ.", 2013-2014 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Thành Nghĩa (1), "Những sai sót thường gặp của sinh viên khi tìm nghiệm riêng của phương trình vi phân tuyến tính không thuần nhất", 2011-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ