THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Văn Dũng
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh15/5/1981
Đơn vịKhoa Sư phạm Toán - Tin, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB2 - Tiếng Anh
Tin họcB
Thành tích64 bài báo, 29 kỷ yếu, 8 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 1078

BÀI BÁO KHOA HỌC

N. V. Dũng (1), "Answer to Kirk-Shahzad's question on Zhang-Jiang's fixsed point theorem", Fixed Point Theory (ISSN:1583-5022), Vol 1 (19), 2018, xx
N. T. Hiếu (1), N. V. Dũng (2), "Hybrid projection algorithm for two finite families of asymptotically quasi -α- nonexpansive mappings in reflexive Banach spaces", Numerical Functional Analysis and Optimization (ISSN:0163-0563), Vol 1 (39), 2018, xx
N. V. Dũng (1), Vo Thi Le Hang (2), " Remarks on cyclic contractions in b-metric spaces and applications to integral equations", Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales - Serie A: Matematicas (ISSN:1579-1505), Vol 1 (111), 2017, 00
N. V. Dũng (1), Adrian Petrusel (2), "On iterated function systems consisting of Kannan maps, Reich maps, Chatterjea type maps, and related results", Journal of Fixed Point Theory and Applications (ISSN:1661-7738), Vol 0 (), 2017, 00
N. V. Dũng (1), "Answers to Questions on Ciric Type Theorems", Fractals (ISSN:0218-348X), Vol 1 (25), 2017, 00
12345678910...

KỶ YẾU HỘI THẢO

N. V. Dũng (1), "Fixed point results and the staility of functional equations in quasi- Banach spaces ", The workshop on the brainstorming of fixed point theory, convex optimization and stability theory for solving real - world problems (Thammasat University), Vol 1 (), 2018, xx-xx
Nguyễn Văn Dũng (1), Lê Trung Hiếu (2), Nguyễn Trung Hiếu (3), Võ Đức Thịnh (4), "Một số đề xuất đối với hoạt động bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên toán phổ thông", Hội thảo hoạt động bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục khu vực đồng bằng sông Cửu Long (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2017, xx-xx
N. T. Hiếu (1), N. V. Dũng (2), "Hybrid projection algorithm for equibrilium problems and asymptoitically quasi Phi-nonexpamsive mappings in strictly convex and uniformly smooth Banach spaces", Hội nghị Khoa học công nghệ Khoa khoa học ứng dụng (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh), Vol 1 (), 2017, xx-xx
Le Trung Hieu (1), N. V. Dũng (2), N. T. Hiếu (3), Vo Duc Thinh (4), "Hướng tới nâng cao vị thế của Trường Đại học Đồng Tháp trong xếp hạng cơ sở giáo dục đại học", Đại hội đại biểu CĐCS Trường Đại học Đông Tháp lần thứ XIX nhiệm kỳ 2017 - 2022 (Trường Đại học Đồng Tháp), Vol 1 (), 2017, xx-xx
Nguyễn Thảo Duy (1), Nguyễn Văn Dũng (2), "Khảo sát tính chất của không gian Gb-metric", Hội nghị NCKH Khoa SP Toán - Tin lần thứ 8 (Khoa SP Toán - Tin Trường Đại học Đồng Tháp), Số 2017 () , 2017, xx-xx
123456

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Nguyễn Văn Dũng (1), "Thiết lập điều kiện tồn tại nghiệm trong không gian tựa Banach và áp dụng", 2018-2020 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Đang thực hiện)
Nguyễn Văn Đệ (1), Phan Trọng Nam (2), Lê Kim Oanh (3), Nguyễn Văn Dũng (4), "Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giáo viên vùng đồng bằng sông Cửu Long", 2015-2016 , cấp quản lí: Nafosted. (Hoàn thành)
Nguyễn Văn Dũng (1), "Khảo sát một số tính chất của không gian mêtric chữ nhật riêng", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Văn Dũng (1), "Một cách tiếp cận khác về mở rộng định lí điểm bất động trên không gian mêtric đầy đủ", 2013-2014 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Văn Dũng (1), "Sự hội tụ trong không gian 2 – mêtric", 2012-2013 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
12

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Tên giảiNămĐơn vị cấp
Bằng khen - Giải Khuyến khích Giải thưởng Tài năng Khoa học Trẻ Việt Nam 2012Cấp Bộ
Bằng khen - Giải Ba Giải thưởng Tài năng Khoa học Trẻ Việt Nam 2014Cấp Bộ
Hướng dẫn Sinh viên đạt Giải Nhì Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2007Cấp Bộ
Hướng dẫn Sinh viên đạt Giải Khuyến khích Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2009Cấp Bộ
Hướng dẫn Sinh viên đạt Giải Khuyến khích Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2009Cấp Bộ
12

HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ