THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Văn Dũng
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh15/5/1981
Đơn vịKhoa Sư phạm Toán - Tin, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB2 - Tiếng Anh
Tin họcB
Thành tích12 bài báo, 1 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 658

BÀI BÁO KHOA HỌC

Vo Thi Le Hang (1), N. V. Dũng (2), "The generalized Banach conjecture in b-metric spaces", Journal of Fixed Point Theory and Applications (ISSN:1661-7738), Vol 0 (20), 2018, xx
Vo Thi Le Hang (1), N. V. Dũng (2), "The generalized hyperstability of general linear equations in quasi-Banach spaces", Journal of mathematical analysis and applications (ISSN:0022-247X), Vol 0 (462), 2018, xx
N. V. Dũng (1), "Answer to Kirk-Shahzad's question on Zhang-Jiang's fixsed point theorem", Fixed Point Theory (ISSN:1583-5022), Vol 1 (19), 2018, xx
N. T. Hiếu (1), N. V. Dũng (2), "Hybrid projection algorithm for two finite families of asymptotically quasi - nonexpansive mappings in reflexive Banach spaces", Numerical Functional Analysis and Optimization (ISSN:0163-0563), Vol 1 (39), 2018, xx
N. T. Hiếu (1), N. V. Dũng (2), "Hybrid projection algorithm for two finite families of asymptotically quasi - nonexpansive mappings in reflexive Banach spaces", Numerical Functional Analysis and Optimization (ISSN:0163-0563), Vol 1 (39), 2018, xx
123

KỶ YẾU HỘI THẢO

Lê Trung Hiếu (1), Nguyễn Văn Dũng (2), Nguyễn Trung Hiếu (3), "Hướng tới nâng cao vị thế của Trường Đại học Đồng Tháp trong xếp hạng cơ sở giáo dục đại học", Đại hội đại biểu CĐCS Trường Đại học Đông Tháp lần thứ XIX nhiệm kỳ 2017 - 2022 (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 0 () , 2017, xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Nguyễn Văn Đệ (1), Phan Trọng Nam (2), Lê Kim Oanh (3), Nguyễn Văn Dũng (4), "Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giáo viên vùng đồng bằng sông Cửu Long", 2015-2016 , cấp quản lí: Nafosted. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Tên giảiNămĐơn vị cấp
Bằng khen - Giải Khuyến khích Giải thưởng Tài năng Khoa học Trẻ Việt Nam 2012Cấp Bộ
Bằng khen - Giải Ba Giải thưởng Tài năng Khoa học Trẻ Việt Nam 2014Cấp Bộ

HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ