THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Minh Cường
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh1984
Đơn vịKhoa Sư phạm Toán - Tin, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcTrung cấp
Thành tích2 bài báo, 8 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 674

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lê Minh Cường (1), "Kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán ở Trường Trung học phổ thông", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 168 (1) , 2018, 1-3
Lê Minh Cường (1), "Tổng quan các nghiên cứu về rèn luyện kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán ở trường phổ thông cho sinh viên đại học sư phạm", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 0 () , 2015, 99-102

KỶ YẾU HỘI THẢO

Lê Minh Cường (1), "Đổi mới công tác bồi dưỡng giáo viên phổ thông theo định hướng tiếp cận năng lực dạy học", Hội thảo hoạt động bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục khu vực đồng bằng sông Cửu Long (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2017, xx
Lê Minh Cường (1), "Dạy học khám phá khái niệm Toán học theo con đường quy nạp với sự hỗ trợ của phần mềm Geogebra", Hội nghị NCKH Khoa Sư phạm Toán - Tin (Khoa SP Toán - Tin Trường Đại học Đồng Tháp), Số 7 () , 2016, xx
Trịnh Thanh Hải (1), Lê Minh Cường (2), Đỗ Đức Thông (3), "Bồi dưỡng năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học", HTKH Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên toán phổ thông Việt Nam (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội), Số 5 () , 2015, xx
Lê Minh Cường (1), "Một số biện pháp rèn luyện cho sinh viên đại học sư phạm ngành toán kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường phổ thông", Một số vấn đề chọn lọc trong Công nghệ Thông tin và Truyền thông (@), Hội nghị có phản biện và chỉ số ISBN (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Số 6 () , 2015, 34-42
Lê Minh Cường (1), "Hệ thống kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán ở trường phổ thông", Kỷ yếu Hội thảo khoa học Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên toán phổ thông Việt Nam (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Số 0 () , 2015, 72-81
12

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Lê Minh Cường (1), "Xây dựng và hướng dẫn sử dụng tài liệu tự học trực tuyến theo môđun học phần “Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán”", 2017-2019 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Đang thực hiện)
Lê Minh Cường (1), "Dạy học giải bài tập hình học 10 theo hướng tiếp cận phát hiện", 2011-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ


xem thêm

xem thêm