THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Minh Cường
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh1984
Đơn vịKhoa Sư phạm Toán - Tin, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcTrung cấp
Thành tích1 bài báo, 2 kỷ yếu, 0 đề tài, 1 sách.

Lược xem: 305

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lê Minh Cường (1), "Tổng quan các nghiên cứu về rèn luyện kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán ở trường phổ thông cho sinh viên đại học sư phạm", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 0 () , 2015, 99-102

KỶ YẾU HỘI THẢO

Lê Minh Cường (1), "Một số biện pháp rèn luyện cho sinh viên đại học sư phạm ngành toán kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường phổ thông", Một số vấn đề chọn lọc trong Công nghệ Thông tin và Truyền thông (@), Hội nghị có phản biện và chỉ số ISBN (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Số 6 () , 2015, 34-42
Lê Minh Cường (1), "Hệ thống kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán ở trường phổ thông", Kỷ yếu Hội thảo khoa học Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên toán phổ thông Việt Nam (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Số 0 () , 2015, 72-81

SÁCH, GIÁO TRÌNH

Lê Minh Cường (1), "Quản lý giáo dục Đại học", NXB Đại học quốc gia TPHCM, 345 (Trang), 2008

ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ


xem thêm

xem thêm