THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Thị Tuyết Trinh
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNữ
Năm sinh12/12/1982
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích13 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 58

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lê Thị Tuyết Trinh (1), "Phát triển chương trình đào tạo giáo viên ngành Giáo dục Tiểu học", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 168 (1) , 2018, 1859-0810
Lê Thị Tuyết Trinh (1), "Phát triển năng lực đánh giá kết quả học tập môn Toán của học sinh cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học theo tiếp cận năng lực", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 137 (0) , 2017, 1859-0810
Lê Thị Tuyết Trinh (1), "Bồi dưỡng năng lực đánh giá quá trình học tập môn Toán của học sinh cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học thông qua hoạt động quan sát hành vi", Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662), Số 0 (0) , 2016, 0868-3662
Lê Thị Tuyết Trinh (1), "Rèn luyện các kĩ năng đánh giá quá trình trong dạy học môn Toán ở Tiểu học cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học", Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662), Số 389 (1) , 2016, 2354-0753
Lê Thị Tuyết Trinh (1), "Bồi dưỡng năng lực đánh giá kết quả học tập môm Toán của học sinh cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học", Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662), Số 0 (0) , 2015, 0866-3662
123

KỶ YẾU HỘI THẢO

Trần Thụy Hoàng Yến (1), Lê Thị Tuyết Trinh (2), "Rèn luyện cho sinh viên ngành Sư phạm Toán ở Trường Đại học Đồng Tháp một số kỹ năng cần thiết góp phần nâng cao năng lực nghề ngiệp", HTKHQG Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên Toán phổ thông Việt Nam (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội), Số 1 () , 2015, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ