THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Lý
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh1984
Đơn vịKhoa Sư phạm Toán , Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích5 bài báo, 9 kỷ yếu, 4 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 99

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Thị Thanh Lý (1), "Sự tồn tại điểm bất động chung cho ánh xạ co dạng hữu tỉ suy rộng trên không gian b- metric", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 32 () , 2018, 63 - 69
N. T. Hiếu (1), Nguyễn Thị Thanh Lý (2), N. V. Dũng (3), "A generalization of Ciric quasi-contractions for maps on S-metric spaces", Thai Journal of Mathematics (ISSN:1686-0209), Vol 2 (13), 2015, 371 - 382
Nguyễn Thị Thanh Lý (1), "Định lí điểm bất động chung cho hai ánh xạ trơn yếu trên không gian b-mêtric", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 14 () , 2015, 00
N. V. Dũng (1), N. T. Hiếu (2), Nguyễn Thị Thanh Lý (3), Vo Duc Thinh (4), "Remarks on the fixed point problem of 2-metric space", Fixed Point Theory and Applications (ISSN:1687-1812), Vol 167 (), 2013, 00
N. V. Dũng (1), N. T. Hiếu (2), Nguyễn Thị Thanh Lý (3), Vo Duc Thinh (4), "Suzuki-type fixed point theorems for two maps on metric-type spaces", Journal of Nonlinear Analysis and Optimization (ISSN:1906-9685), Vol 2 (4), 2013, 17 - 19

KỶ YẾU HỘI THẢO

Nguyễn Thị Thanh Lý (1), "Common fixed point results for rational contraction type via the C- class functions in metric spaces", Hội nghị NCKH Khoa Sư phạm Toán - Tin (Trường Đại học Đồng Tháp), Vol 1 (), 2017, xx-xx
Nguyễn Thị Thanh Lý (1), "Định lí điểm bất động kiểu a - n - p - GFH-co trên không gian kiểu-metric", Hội nghị NCKH Khoa Sư phạm Toán - Tin (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2017, xx-xx
Nguyễn Thị Thanh Lý (1), "Định lí điểm bất động kiểu Suzuki-Wardowski cho ánh xạ co α−η−GF−suy rộng trên không gian kiểu-mêtric", Hội nghị NCKH Khoa Sư phạm Toán - Tin (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2016, xx-xx
Nguyễn Thị Thanh Lý (1), "Định lý điểm bất động chung cho hai ánh xạ trơn yếu trên không gian kiểu mêtric", Hội nghị NCKH Khoa Sư phạm Toán - Tin (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2015, xx-xx
Hồ Quốc Dũng (1), Nguyễn Thị Thanh Lý (2), "Định lý điểm bất động cho điều kiện co tuần hoàn kiểu Chatterjea yếu trên không gian S-mêtric", Hội nghị sinh viên NCKH các trường ĐHSP toàn quốc (Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng ), Số 2014 () , 2014, xx-xx
12

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Nguyễn Thị Thanh Lý (1), "Thiết lập định lí điểm bất động cho lớp ánh xạ a -h -GF-co tổng quát trên không gian mêtric suy rộng", 2015-2018 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Thị Thanh Lý (1), "Thiết lập định lí điểm bất động đối với một số ánh xạ trơn trên không gian kiểu mêtric", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Thị Thanh Lý (1), "Định lý điểm bất động cho hai ánh xạ kiểu Suzuki trên không gian kiểu mêtric", 2013-2014 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Thị Thanh Lý (1), "Các đề tách và định lý Matheron", 2011-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ