THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Trung Hiếu
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh30/4/1983
Đơn vịKhoa Sư phạm Toán - Tin, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1 - Tiếng Anh
Tin họcB
Thành tích37 bài báo, 23 kỷ yếu, 7 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 345

BÀI BÁO KHOA HỌC

N. T. Hiếu (1), N. V. Dũng (2), "Hybrid projection algorithm for two finite families of asymptotically quasi -α- nonexpansive mappings in reflexive Banach spaces", Numerical Functional Analysis and Optimization (ISSN:0163-0563), Vol 1 (39), 2018, xx
Nguyễn Trung Hiếu (1), Phạm Ái Lam (2), "Sự tồn tại và xấp xỉ điểm bất động của ánh xạ đơn điệu thỏa mãn điều kiện (E) trong không gian Banach sắp thứ tự", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 31 () , 2018, xx
N. T. Hiếu (1), Lê Thị Chắc (2), "Some fixed point theorems for generalized α-geraghty contraction type mappings in b-metric spaces and some applications to the nonlinear integral equation", Facta Universitatis, Series: Mathematics and Informatics (ISSN:0352-9665), Vol 2 (), 2017, 00
N. T. Hiếu (1), Huỳnh Ngọc Cảm (2), "A fixed point theorem for ( m,y)- generalized f- weakly contractive mappings in partially ordered 2 - metric pasces", Mathematica Moravica (ISSN:1450-5932), Vol 1 (21), 2017, xx
Nguyễn Trung Hiếu (1), Huỳnh Diễm Ngọc (2), "Sự hội tụ của dãy lặp hỗn hợp tổng quát cho hai họ ánh xạ α - không giãn trong không gian Hilbert", Tạp chí Khoa học Đại học An Giang (ISSN:0866-8086), Số 6 (18) , 2017, xx
12345678

KỶ YẾU HỘI THẢO

N. T. Hiếu (1), N. V. Dũng (2), "Hybrid projection algorithm for equibrilium problems and asymptoitically quasi Phi-nonexpamsive mappings in strictly convex and uniformly smooth Banach spaces", Hội nghị Khoa học công nghệ Khoa khoa học ứng dụng (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh), Vol 1 (), 2017, xx-xx
Le Trung Hieu (1), N. V. Dũng (2), N. T. Hiếu (3), Vo Duc Thinh (4), "Hướng tới nâng cao vị thế của Trường Đại học Đồng Tháp trong xếp hạng cơ sở giáo dục đại học", Đại hội đại biểu CĐCS Trường Đại học Đông Tháp lần thứ XIX nhiệm kỳ 2017 - 2022 (Trường Đại học Đồng Tháp), Vol 1 (), 2017, xx-xx
Nguyễn Văn Dũng (1), Lê Trung Hiếu (2), Nguyễn Trung Hiếu (3), Võ Đức Thịnh (4), "Một số đề xuất đối với hoạt động bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên toán phổ thông", Hội thảo hoạt động bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục khu vực đồng bằng sông Cửu Long (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2017, xx-xx
Huỳnh Diễm Ngọc (1), Nguyễn Trung Hiếu (2), "Sự hội tụ của thuật toán lai ghép cho ánh xạ a-không giãn trong không gian Hilbert", Hội nghị NCKH Khoa Sư phạm Toán - Tin (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2017, xx-xx
Trương Cẩm Tiên (1), Nguyễn Trung Hiếu (2), "Sự hội tụ của dãy lặp hỗn hợp cho họ ánh xạ thỏa mãn điều kiện (Eụ) trong không gian Hilbert", Hội nghị NCKH Khoa Sư phạm Toán - Tin (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2017, xx-xx
12345

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Nguyễn Trung Hiếu (1), "Phân loại đại số Lie toàn phương giải được đến 10 chiều", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Trung Hiếu (1), "Xây dựng dãy lặp trong không gian Hilbert và ứng dụng vào xấp xỉ điểm bất động của ánh xạ phi tuyến", 2015-2017 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Trung Hiếu (1), "Thiết lập định lí điểm bất động với điều kiện co tổng quát chứa biểu thức hữu tỉ trong không gian mêtric suy rộng", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Trung Hiếu (1), "Về định lí điểm bất động kép cho lớp ánh xạ -co trên không gian mêtric suy rộng thứ tự bộ phận", 2013-2014 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Trung Hiếu (1), "Về một số định lí điểm bất động và ứng dụng", 2012-2013 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
12

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Tên giảiNămĐơn vị cấp
Hướng dẫn Sinh viên đạt Giải Ba Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2018Cấp Bộ
Hướng dẫn Sinh viên đạt Giải Nhì Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2017Cấp Bộ
Hướng dẫn Sinh viên đạt Giải Khuyến khích Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2014Cấp Bộ

HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ