THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Trung Hiếu
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh30/11/1985
Đơn vịKhoa Sư phạm Toán - Tin, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB2 - Tiếng Anh
Tin họcB
Thành tích4 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 530

BÀI BÁO KHOA HỌC

Le Trung Hieu (1), "Stability of nonlinear Volterra equations", Bulletin of the polish academy of sciences technical sciences (ISSN:0239-7528), Vol 3 (65), 2017, 00
Lê Trung Hiếu (1), Huỳnh Ngọc Cảm (2), Bùi Thị Mộng Ngân (3), "Ổn định mũ của hệ phương trình sai phân có chậm trong không gian Banach", Tạp chí Khoa học Đại học An Giang (ISSN:0866-8086), Số 15 (0) , 2017, xx
Le Trung Hieu (1), "New criteria for global exponential stability of linear time-varying volterra difference equations", Mathematica Slovaca (ISSN:1345-1354), Vol 6 (), 2016, 00
Lê Trung Hiếu (1), Võ Minh Tâm (2), Nguyễn Thị Bích Thuận (3), "Kĩ thuật sử dụng hàm điều kiện trong lập trình giải toán máy tính cầm tay", Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100), Số 98 (64) , 2014, 18-23

KỶ YẾU HỘI THẢO

Lê Trung Hiếu (1), Nguyễn Văn Dũng (2), Nguyễn Trung Hiếu (3), "Hướng tới nâng cao vị thế của Trường Đại học Đồng Tháp trong xếp hạng cơ sở giáo dục đại học", Đại hội đại biểu CĐCS Trường Đại học Đông Tháp lần thứ XIX nhiệm kỳ 2017 - 2022 (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 0 () , 2017, xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Tên giảiNămĐơn vị cấp
Sinh viên nghiên cứu khoa học 2007Cấp Bộ

HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ