THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Trung Hiếu
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh30/11/1985
Đơn vịKhoa Sư phạm Toán - Tin, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB2 - Tiếng Anh
Tin họcB
Thành tích17 bài báo, 20 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 940

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lê Trung Hiếu (1), Trần Ngọc Hiệp (2), "Điều kiện đủ cho tính bị chặn của nghiệm của hệ phương trình vi phân phi tuyến cấp một", Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng (ISSN:1859-1531), Số 1 (122) , 2018, 00
Le Trung Hieu (1), "Stability of nonlinear Volterra equations", Bulletin of the polish academy of sciences technical sciences (ISSN:0239-7528), Vol 3 (65), 2017, 00
Lê Trung Hiếu (1), Huỳnh Ngọc Cảm (2), Bùi Thị Mộng Ngân (3), "Ổn định mũ của hệ phương trình sai phân có chậm trong không gian Banach", Tạp chí Khoa học Đại học An Giang (ISSN:0866-8086), Số 15 (0) , 2017, xx
Lê Văn Huy (1), Lê Trung Hiếu (2), "Đề xuất một số giải thuật lập trình trên máy tính Casio fx 570 Vn Plus để giải nhanh một số dạng toán sơ cấp", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 26 (0) , 2017, 00
Lê Trung Hiếu (1), Hoàng Công Hưng (2), "Dùng máy tính cầm tay Casio fx 570 VNplus hỗ trợ giải một số dạng bài tập trắc nghiệm môn toán nội dung Giải tích", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 26 (0) , 2017, 00
1234

KỶ YẾU HỘI THẢO

Le Trung Hieu (1), N. V. Dũng (2), N. T. Hiếu (3), Vo Duc Thinh (4), "Hướng tới nâng cao vị thế của Trường Đại học Đồng Tháp trong xếp hạng cơ sở giáo dục đại học", Đại hội đại biểu CĐCS Trường Đại học Đông Tháp lần thứ XIX nhiệm kỳ 2017 - 2022 (Trường Đại học Đồng Tháp), Vol 1 (), 2017, xx-xx
Le Trung Hieu (1), "On exponential ultimate boundedness of nonlinear Volterra difference systems", Hội nghị Khoa học công nghệ Khoa khoa học ứng dụng (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh), Vol 1 (), 2017, xx-xx
Nguyễn Văn Dũng (1), Lê Trung Hiếu (2), Nguyễn Trung Hiếu (3), Võ Đức Thịnh (4), "Một số đề xuất đối với hoạt động bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên toán phổ thông", Hội thảo hoạt động bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục khu vực đồng bằng sông Cửu Long (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2017, xx-xx
Nguyễn Trung Hiếu (1), Lê Trung Hiếu (2), Võ Đức Thịnh (3), "Rèn luyện một số kĩ năng cần thiết cho sinh viên ngành Sư phạm Toán học góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học", Kỷ yếu Hội thảo khoa học Nâng cao năng lực NCKH cho giáo viên trung học phổ thông vùng đồng bằng sông Cửu Long (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2016, xx-xx
Lê Trung Hiếu (1), Bùi Thị Mộng Ngân (2), "Ổn định mũ của hệ phương trình sai phân có chậm trong không gian Banach", Hội nghị NCKH Khoa Sư phạm Toán - Tin (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2016, xx-xx
1234

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Lê Trung Hiếu (1), "Thiết lập một số điều kiện cho tính co và ổn định của nghiệm đối với một số lớp hệ động lực phi tuyến", 2018-2020 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Đang thực hiện)
Lê Trung Hiếu (1), "Nghiên cứu tính ổn định nghiệm của hệ phương trình sai phân Volterra phụ thuộc thời gian", 2015-2017 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Tên giảiNămĐơn vị cấp
Sinh viên nghiên cứu khoa học 2007Cấp Bộ
Bằng khen - Giải Ba giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học 2018Cấp Bộ
Hướng dẫn Sinh viên đạt Giải Khuyến khích Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2017Cấp Bộ
Hướng dẫn Sinh viên đạt Giải Ba Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2016Cấp Bộ

HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ