THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Trung Hiếu
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh30/11/1985
Đơn vịKhoa Sư phạm Toán - Tin, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB2 - Tiếng Anh
Tin họcB
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 484

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lê Trung Hiếu (1), Võ Minh Tâm (2), Nguyễn Thị Bích Thuận (3), "Kĩ thuật sử dụng hàm điều kiện trong lập trình giải toán máy tính cầm tay", Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100), Số 98 (64) , 2014, 18-23

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Tên giảiNămĐơn vị cấp
Sinh viên nghiên cứu khoa học 2007Cấp Bộ

HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ