THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Võ Thị Lệ Hằng
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh18/10/1986
Đơn vịPhòng Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcA
Thành tích22 bài báo, 1 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 264

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyen Van Dung (1), Vo Thi Le Hang (2), "The generalized Banach conjecture in b-metric spaces", Journal of Fixed Point Theory and Applications (ISSN:1661-7738), Vol 20 (0), 2018, xx
Nguyen Van Dung (1), Vo Thi Le Hang (2), "The generalized hyperstability of general linear equations in quasi-Banach spaces", Journal of mathematical analysis and applications (ISSN:0022-247X), Vol 462 (0), 2018, xx
N. V. Dũng (1), Vo Thi Le Hang (2), " Remarks on cyclic contractions in b-metric spaces and applications to integral equations", Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales - Serie A: Matematicas (ISSN:1579-1505), Vol 1 (111), 2017, 00
Vo Thi Le Hang (1), Nguyen Van Dung (2), "Answers to questions on multivalued fractals in b-metric spaces", Indagationes Mathematicae (ISSN:0019-3577), Vol 4 (28), 2017, 749-759
Nguyễn Văn Dũng (1), Võ Thị Lệ Hằng (2), "Best proximity point theorems for cyclic quasi-contraction maps in uniformly convex Banach spaces", Bulletin of the Australian Mathematical Society (ISSN:0004-9727), Số 95 (1) , 2017, xx
12345

KỶ YẾU HỘI THẢO

Vo Thi Le Hang (1), "Remarks on metric-type spaces and applications", Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ 8-2013 (Hội Toán học Việt Nam), Vol 8 (), 2013, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Võ Thị Lệ Hằng (1), "Về tích vô hạn các không gian G-mêtric ", 2012-2013 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ