THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Thị Bích Thuận
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh8/1985
Đơn vịKhoa Kinh tế & QTKD, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1 - Tiếng Anh
Tin họcB
Thành tích7 bài báo, 1 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 385

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Thị Bích Thuận (1), Lê Trường Giang (2), "Vai trò của hoạt động tư vấn sinh viên ở Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 130 () , 2016, ...
Nguyễn Thị Bích Thuận (1), "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 20 () , 2016, ...
Phước Minh Hiệp (1), Nguyễn Thị Bích Thuận (2), "Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết trong ngành thủy sản Việt Nam", Tạp chí Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120), Số 32 (67) , 2016, --
Nguyễn Thị Bích Thuận (1), Lê Trường Giang (2), "Vai trò của tư vấn sinh viên ở Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 120 () , 2016, 119-124
Lê Trung Hiếu (1), Nguyễn Thị Bích Thuận (2), "Khai thác một số dạng toán số học có quy luật trong giải toán máy tính cầm tay", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 119 () , 2015, 00
12

KỶ YẾU HỘI THẢO

Lê Trung Hiếu (1), Nguyễn Thị Bích Thuận (2), "Khai thác một số dạng toán số học có quy luật trong giải toán máy tính cầm tay", Hội nghị NCKH Khoa Sư phạm Toán - Tin (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2015, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Nguyễn Thị Bích Thuận (1), Nguyễn Ngọc Trân (2), "Biện pháp nâng cao chất lượng học tập cho sinh viên Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Đồng Tháp", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Thị Bích Thuận (1), Ngô Tấn Phúc (2), "Ánh xạ thương", 2006-2006 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ