THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Ngô Tấn Phúc
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh18-10-1985
Đơn vịKhoa Sư phạm Toán - Tin, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1-Anh văn
Tin họcA
Thành tích11 bài báo, 3 kỷ yếu, 5 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 451

BÀI BÁO KHOA HỌC

Ngô Tấn Phúc (1), Vũ Nhân Khánh (2), "Khảo sát tính chất số cơ sở bất biến của đại số đường đi Leavitt trên một số lớp đồ thị hữu hạn", Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100), Số 6 (15) , 2018, 00
Vũ Nhân Khánh (1), Ngô Tấn Phúc (2), "Về tính UGN của đại số đường đi Leavitt trên các đồ thị rời rạc chu trình", Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng (ISSN:1859-1531), Số 5 (126) , 2018, 00
G. Abrams (1), Tran Giang Nam (2), N. T. Phuc (3), "Leavitt path algebras having Unbounded Generating Number", Journal of Pure and Applied Algebra (ISSN:0022-4049), Vol 6 (0), 2017, 00
Phạm Thị Hương Trà (1), Ngô Tấn Phúc (2), "Khảo sát tập lũy đẳng trong đại số đường đi Leavitt của đồ thị không chứa chu trình", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 28 (0) , 2017, 00
Nguyễn Hữu Tính (1), Ngô Tấn Phúc (2), "Khảo sát tính UGN của đại số đường đi Leavitt trên các đồ thị lũy thừa", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 28 (0) , 2017, 00
123

KỶ YẾU HỘI THẢO

Ngô Tấn Phúc (1), "Đại số đường đi Leavitt và số cơ sở bất biến ", Hội nghị NCKH Khoa Sư phạm Toán - Tin (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2017, xx-xx
Vũ Nhân Khánh (1), Ngô Tấn Phúc (2), "Đại số đường đi Leavitt thỏa mãn tính Hermite", Hội nghị Sinh viên NCKH năm 2015-2016 (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2016, xx-xx
Ngô Tấn Phúc (1), "Báo cáo kinh nghiệm học tập cho sinh viên năm nhất", Hội nghị Sinh viên NCKH năm 2005 (Trường ĐHSP Đồng Tháp), Số 1 () , 2005, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Ngô Tấn Phúc (1), "Khảo sát tính chất cơ sở bất biến của đại số đường Leavitt", 2018-2020 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Ngô Tấn Phúc (1), "Về tính IBN của đại số đường đi Leavitt", 2015-2017 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Ngô Tấn Phúc (1), "Kiểu đa thức p(M) của môđun M", 2012-2013 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Ngô Tấn Phúc (1), "Về môđun giả Buchsbaum", 2011-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Thị Bích Thuận (1), Ngô Tấn Phúc (2), "Ánh xạ thương", 2006-2006 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Tên giảiNămĐơn vị cấp
Bằng khen - Giải Ba giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học 2018Cấp Bộ
Hướng dẫn Sinh viên đạt Giải Ba Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2018Cấp Bộ

HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ