THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Thị Trúc Minh
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh3/2/1981
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcsoạn thảo văn bản
Thành tích10 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 110

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Thị Trúc Minh (1), "Những thành tố của năng lực dạy học số học của sinh viên ngành giáo dục tiểu học", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 429 (1) , 2018, 2354-0753
Nguyễn Thị Trúc Minh (1), "Thực trạng phát triển năng lực dạy học số học cho SV ngành Giáo dục tiểu học ở một số trường đại học", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 427 (1) , 2018, 2354-0753
Nguyễn Thị Trúc Minh (1), "Vận dụng mô hình FAR vào thiết kế các hoạt động dạy học toán tiểu học bằng phương pháp tương tự", Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662), Số 0 (0) , 2016, 0868-3662
Nguyễn Thị Kiều (1), Nguyễn Thị Trúc Minh (2), "Phát triển năng lực tư duy thuật toán qua tổ chức hoạt động dạy học Toán ở Tiểu học", Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 95 (0) , 2015, 1859-2902
Nguyễn Thị Trúc Minh (1), "Sử dụng phép tương tự trong dạy học Toán Tiểu học nhằm thiết lập các bài toán mới từ bài toán đã cho", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 117 (0) , 2015, 1859-0810
12

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ