THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Võ Đức Thịnh
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh0000
Đơn vịKhoa Sư phạm Toán , Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữxx
Tin họcxx
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 5

BÀI BÁO KHOA HỌC

Vo Duc Thinh (1), Thai Doan Chuong (2), "Subdifferentials and derivatives with respect to a set and applications on optimization", Applicable Analysis (ISSN:0003-6811), Vol 0 (), 2017, 00

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ