THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Võ Đức Thịnh
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh0000
Đơn vịKhoa Sư phạm Toán , Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữxx
Tin họcxx
Thành tích9 bài báo, 14 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 149

BÀI BÁO KHOA HỌC

Vo Duc Thinh (1), Thai Doan Chuong (2), "Subdifferentials and derivatives with respect to a set and applications on optimization", Applicable Analysis (ISSN:0003-6811), Vol 0 (), 2017, 00
Võ Đức Thịnh (1), Nguyễn Kim Ngân (2), "Điều kiện cần và đủ theo dãy cho nghiệm của bài toán tối ưu với ràng buộc nhúng", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 26 () , 2017, 00
Võ Đức Thịnh (1), Nguyễn Thị Thanh Thảo (2), "Dưới vi phân lồi theo hướng và ứng dụng", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 21 () , 2016, 00
Võ Đức Thịnh (1), "Nón pháp tuyến theo hướng và điều kiện tối ưu", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 13 () , 2015, 00
Nguyễn Thành Nghĩa (1), Nguyễn Trung Hiếu (2), Võ Đức Thịnh (3), "Định lý điểm bất động cho ánh xạ co phi tuyến suy rộng trong không gian S-mêtric", Tạp chí Khoa học Đại học An Giang (ISSN:0866-8086), Số 3 () , 2014, 00
12

KỶ YẾU HỘI THẢO

Le Trung Hieu (1), N. V. Dũng (2), N. T. Hiếu (3), Vo Duc Thinh (4), "Hướng tới nâng cao vị thế của Trường Đại học Đồng Tháp trong xếp hạng cơ sở giáo dục đại học", Đại hội đại biểu CĐCS Trường Đại học Đông Tháp lần thứ XIX nhiệm kỳ 2017 - 2022 (Trường Đại học Đồng Tháp), Vol 1 (), 2017, xx-xx
Vo Duc Thinh (1), Thai Doan Chuong (2), "Directionally Generalized Differentiantion for Multifunctions and Its Applications", Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học (Viện Toán học - Viện Hàn Lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam), Vol 1 (), 2017, xx-xx
Nguyễn Văn Dũng (1), Lê Trung Hiếu (2), Nguyễn Trung Hiếu (3), Võ Đức Thịnh (4), "Một số đề xuất đối với hoạt động bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên toán phổ thông", Hội thảo hoạt động bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục khu vực đồng bằng sông Cửu Long (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2017, xx-xx
Võ Đức Thịnh (1), "Đạo hàm tương ứng với một hàm và áp dụng nghiên cứu tính ổn định của ánh xạ đa trị", Hội nghị Nghiên cứu khoa học (Khoa SP Toán - Tin Trường Đại học Đồng Tháp), Số 2017 () , 2017, xx-xx
Võ Đức Thịnh (1), Nguyễn Thị Thanh Thảo (2), Phạm Nhân Thiện (3), "Điều kiện tối ưu theo dãy cho nghiệm của bài toán tối ưu hai mức đơn giản", Hội nghị Nghiên cứu khoa học (Khoa SP Toán - Tin Trường Đại học Đồng Tháp), Số 2017 () , 2017, xx-xx
123

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Võ Đức Thịnh (1), "Khảo sát tính chất của dưới vi phân theo hướng và áp dụng", 2015-2017 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Võ Đức Thịnh (1), "Bồi dưỡng năng lực liên tưởng cho học sinh qua dạy học chủ đề phương pháp tọa độ trong không gian (Hình học lớp 12)", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Võ Đức Thịnh (1), "Khảo sát tính chất của đối đạo hàm theo hướng và ứng dụng", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Tên giảiNămĐơn vị cấp
Bằng khen - Giải Ba giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học 2018Cấp Bộ
Hướng dẫn Sinh viên đạt Giải Khuyến khích Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2016Cấp Bộ

HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ