THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Võ Đức Thịnh
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh1987
Đơn vịKhoa Sư phạm Toán - Tin, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB2 - TCF
Tin họcB - Tin học
Thành tích0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 130

BÀI BÁO KHOA HỌC


KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ