THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Đỗ Minh Hùng
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh26/4/1966
Đơn vịKhoa Sư phạm Ngoại ngữ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữThạc sỹ
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 1 sách.

Lược xem: 240

BÀI BÁO KHOA HỌC


KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH

Đỗ Minh Hùng (1), Trần Quang Thái (2), "Nghiên cứu khoa học xã hội: Nguyên lý, phương pháp và thực hành", Nhà xuất bản Đại học quốc gia TPHCM, 251 (Trang), 2015

ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ