THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Thái Thị Kim Diệu
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh22/08/1967
Đơn vịKhoa SP Ngoại ngữ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB
Tin họcA
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 93

BÀI BÁO KHOA HỌC

Thái Thị Kim Diệu (1), "Nâng cao kỹ năng phát âm các phụ âm cuối tiếng Anh cho sinh viên năm hai chuyên ngành tiếng Anh", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 169 (2) , 2018, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Thái Thị Kim Diệu (1), "Improving the pronunciation of endings – s (es) and – ed for learners of English in Pedagogical Unversity of Dong Thap ", 2006-2007 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ