THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Bùi Thị Kim Hằng
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh8/24/1970
Đơn vịKhoa SP Ngoại ngữ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữThạc sĩ
Tin họcA
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 167

BÀI BÁO KHOA HỌC

Bui Thi Kim Hang (1), "Teacher' perceptions and use of english hedges in classrom for deverloping efl learners' pragmatic competence", European Journal of English Language Teaching  (ISSN:ISSN), Vol 2 (), 2017, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ