THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Ngọc Trinh
Học vị/ Học hàmCử nhân
PháiNữ
Năm sinh23/09/1972
Đơn vịKhoa SP Ngoại ngữ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐại học Anh Văn
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 124

BÀI BÁO KHOA HỌC

Trần Mạnh Thúy Quỳnh (1), Nguyễn Ngọc Trinh (2), Huỳnh Ngọc Linh (3), "Một số lỗi giới từ trong bài viết tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất không chuyên ngữ Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 167 (2) , 2018, xx
Trần Mạnh Thúy Quỳnh (1), Nguyễn Ngọc Trinh (2), Huỳnh Ngọc Linh (3), "Một số lỗi giới từ trong bài viết tiếng Anh của sinh viên năm nhất không chuyên ngữ Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 167 (2) , 2018, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ