THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Võ Phan Thu Ngân
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNữ
Năm sinh07/01/1976
Đơn vịPhòng Hành chính - Tổng hợp, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữThạc sĩ
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 19

BÀI BÁO KHOA HỌC

Võ Phan Thu Ngân (1), "Cấu trúc nội dung văn bản quảng cáo của các trường đại học trong và ngoài nước", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 12 (1) , 2017, xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ